Nasze wartości:

Informujemy rynek o partnerach dla których szczególnie ważne są wartości e-KSR. Świadczymy usługi na rzecz skokowej poprawy wyników finansowych Wierzycieli. Dłużników edukujemy i wskazujemy drogę wyjścia na prostą. Pomagamy w zachowaniu dobrych relacji

Innowacyjność, profesjonalizm, wspólne doskonalenie, efektywność oraz fair play to nasze najważniejsze wartości.

Inspirujemy naszych partnerów do rozwoju biznesu poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

PONAD 1400 KOMORNIKÓW

W bazie danych E-KSR.PL zweryfikowanych pod względem skuteczności, procesu, rewiru, adresu czeka na rozwiązanie Twoich problemów z dłużnikami.

PROBLEM Z DŁUŻNIKIEM?

Wspólnie z zaproszonymi do projektu E-KSR profesjonalnymi uczestnikami rynku windykacyjnego dążymy do ciągłego podnoszenia efektywności procesów oraz utrzymywania przewag konkurencyjnych.

NABYWAJ NIERUCHOMOŚCI
I RUCHOMOŚCI

Nabycie na licytacji jest tzw. nabyciem pierwotnym - kupujesz nieruchomości bez obciążeń hipotecznych i bez długów poprzednika. Obserwujemy aktywne zainteresowanie licytacjami, co może być wynikiem rosnącego popytu zarówno w związku z sytuacją gospodarczą, jak i możliwością nabycia nieruchomości za cenę niższą niż rynkowa.

Zarówno w przypadku nieruchomości jak i ruchomości cena wywoławcza na licytacjach wynosi 3/4 wartości nieruchomości, natomiast podczas drugiej wywołania odpowiednio 2/3 w przypadku nieruchomości oraz 1/2 w przypadku ruchomości.

Jesteś zainteresowany nasza ofertą? Poznajmy się! 795 089 089info@e-ksr.pl